fbpx

Wat betekent COP?

COP voor de Warmtepomp(boiler)

 

Waarvoor staat COP

Wanneer je een warmtepomp of warmtepompboiler gaat kopen staat er behalve de prijs, inhoud en het energielabel ook COP met een getal vermeld.

COP staat voor de engelse term Coëfficiënt of Performance, dit kan je vertalen als prestatiecoëfficiënt.

Simpel gezegd geeft dit getal de verhouding aan tussen het energieverbruik van de compressor en de nuttige hoeveelheid warmte in de condensor. Hoe hoger de COP, hoe efficiënter de installatie.
Lees hier meer over de werking.

Een COP van 4,38. zoals bij de Auer Edel Eau 200L warmtepompboiler, houdt dat 1 kW elektriciteit nodig is om 4,38 kW warmte te genereren.

 

Maar wat heb je aan dit cijfer?

Met de COP-waarde kan je berekenen wat je energieverbruik en de terugverdientijd van je apparaat is.

Rekenvoorbeeld:

Een woning van 150 vierkante m2 heeft gemiddeld voor de verwarming van het water (tapwater en verwarming) een thermisch vermogen van 17.000 kWh nodig.

Met een COP van 4, betekent dat je 17.000 : 4 = 4250 kWh nodig hebt om de woning te verwarmen met deze warmtepomp.

Als je €0,20 per kWh betaalt kost het verwarmen van het water dus 4250 x € 0,20 = € 850,-

De terugverdientijd

Door te bekijken wat de kosten zijn die je met een elektrische boiler zou moeten maken om jouw huishouden van warm water te voorzien kan je makkelijk de terugverdientijd van een warmtepomp(boiler) berekenen.

Rekenvoorbeeld:
Besparing per jaar op de energierekening = € 600,-
Inverstering in warmtepomp = € 4500,-

Investering : Jaarlijkse besparing = Terugverdientijd in jaren
4500,- : 600,- =  7,5

Conclusie: Hoe hoger de COP, hoe meer energie je bespaart en hoe lager je energierekening wordt!

Heb je nog vragen over de COP van onze systemen?
Neem gerust contact op!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

WhatsApp chat